Delfy

Położone na południowo-zachodnim zboczu Parnasu, wysokości 600 m n.p.m. Delfy stanowiły dla starożytnych Greków centrum świata. Znajdująca się tu świątynia Apollina słynęła z wyroczni, w której wieszczka Pytia przepowiadała przyszłość.
Sanktuarium Apollina znajdowało się pod ochroną związku miast-państw reckich, zwanego amfiktionią. Przybywali tu ze wszystkich stron nie tylko królowie poszczególnych greckich państewek, ale także i zwykli ludzie oraz przybysze z krajów ościennych.
Okręg Święty Apollina, zwany temenos lub hieron, położony jest na planie trapezu o wymiarach 200 m i 130 m. Jego centralną część zajmowała świątynia, do której prowadziła wychodząca z rzymskiego forum Droga Święta. Wzdłuż niej stały posągi zwycięzców igrzysk, wota dedykowane przez osoby prywatne oraz fundowane przez niektóre państwa jako ofiara dla boga, a także niewielkie budowle zwane dziś
skarbcami, wznoszone przez miasta greckie i poświęcone Apollinowi. Najlepiej zachowaną bydowlą przy Świętej Drodze jest Skarbiec Ateńczyków postawiony pod koniec VI w. p.n.e. jako dar dla Apollina za zwycięstwo w bitwie morskiej pod Salaminą. Nieco dalej znajdują się mury Okręgu Świętego Apollina, a Droga Święta kończyła swój
bieg przed znajdującym się na zewnątrz świątyni Ołtarzem Apollina, wzniesionym na początku V w. p.n.e.
Świątynia Apollina w swym obecnym kształcie pochodzi z IV w. p.n.e. i zbudowana została w stylu doryckim, stanowiąc typ świątyni peripteros. Sześć kolumn otaczało tu fasadę budynku, po którego dłuższych bokach znajdowało się 15 kolumn. Plan świątyni i jej styl naśladuje jednak budowlę z VI w. p.n.e., która została zniszczona prawdopodobnie podczas trzęsienia ziemi. Powyżej świątyni, nieco na zachód, usytuowany jest pochodzący z IV w. p.n.e. teatr mieszczący ok. 5 tys. widzów. Od teatru prowadzi stroma droga do stadionu posiadającego ok. 7 tys. miejsc.

Tuż przy drodze, u podnóża stromej skały, bije święte Źródło Kastalskie, poświęcone Apollinowi i Muzom. Przed wejściem do sanktuarium Apollina pielgrzymi czerpali tu wodę by zmyć z siebie podróżny kurz, a poeci siadali przy szemrzącej wodzie w oczekiwaniu na natchnienie. Niestety dzisiaj żródło można oglądać tylko z daleka, a wody napić się ze stojącego przy drodze wodopoju. Poza obrębem Okręgu Apollina położony był gimnazjon i palestra. Z gimnazjonu, miejsca ćwiczeń dla biegaczy oraz z palestry, w której do walk przygotowywali się zapaśnicy pozostały dziś jedynie fundamenty. Od gimnazjonu droga wiedzie do okręgu Marmaria, gdzie kiedyś znajdowała się świątynia Ateny Pronaja wzniesiona w VI w. p.n.e. Wart uwagi jest też pochodzący z IV w. p.n.e. okrągły budynek tolos o nieznanym nam dziś przeznaczeniu.

Nowe Delfy to miasto nastawione głównie na obsugę turystów . Główna ulica to ciąg samych hoteli, sklepików, tawern i restauracji.

 

K2_READ 4468 K2_TIMES K2_LAST_MODIFIED_ON MONDAY, 16 MAY 2011 12:05
K2_MORE_IN_THIS_CATEGORY « Meteory Loutraki »
Top