Centrum Nauki KOpernik

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie rozbudza ciekawość, pomaga w poznawaniu świata i uczeniu się. Umożliwiając samodzielne wykonywanie eksperymentów, objaśnia wiele praw rządzących naszą rzeczywistością. Jako jeden z największych w Europie interaktywnych ośrodków edukacji naukowej, Kopernik stanowi również  forum wymiany doświadczeń na tematy związane nie tylko z nauką.

 

EKSPOZYCJA

Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik jest podzielona na sześć interdyscyplinarnych galerii z ponad 450 eksponatami:

Świat w ruchu ? zaprasza na eksperymenty dotyczące przede wszystkim zjawiska ruchu. Tego, jak powstaje
i jego konsekwencji.

Człowiek i środowisko ? zajmuje się rozwojem człowieka, funkcjonowaniem jego organizmu oraz wzajemnymi oddziaływaniami ludzi i ich otoczenia.

Strefa światła ? jedyna wystawa o charakterze fabularnym. Zwiedzający biorą udział w rozgrywce między symbolicznymi światłem i ciemnością, wykonują doświadczenia  z zakresu optyki.

Korzenie cywilizacji ? w galerii można zobaczyć, jak przebiegał proces rozwoju naszej cywilizacji i jaki udział
w tym miały poszczególne dziedziny nauki. Jest tu także jedyny na świecie teatr, w których aktorami są roboty.

Bzzz! ? proponuje doświadczenia przygotowane z myślą o najmłodszych gościach, do sześciu lat, którzy wszystkimi zmysłami poznają tajemnice świata.

Re: Generacja ? adresatem tej wystawy jest starsza młodzież, a poszczególne eksponaty odnoszą się
do problemów, z jakim stykamy się wchodząc w świat dorosłych.

Eksponaty artystyczne ? znajdują się w każdej z wyżej opisanych galerii, zależnie od tego, co stanowiło inspirację ich twórców.

 

PLANETARIUM

Wystawy stałe to tylko część atrakcji, które oferuje Centrum Nauki Kopernik.  Od 11 czerwca 2011 r. działa Niebo Kopernika ? jedno z najnowocześniejszych planetariów na świecie. Usytuowany tuż przy Wiśle budynek przypomina z zewnątrz ogromny głaz narzutowy. W jego wnętrzu kryje się m.in. sala projekcyjna ze sferycznym ekranem o 16-metrowej średnicy. Pokazy wyświetlane są z rzutników cyfrowych i projektora gwiazdowego, dającego możliwość oglądania 20 mln gwiazd. Otaczający widzów z każdej strony obraz daje złudzenie pełnego zanurzenia w wirtualnym świecie. Pokazy, dotyczące nie tylko astronomii, zostały przygotowane z myślą
o widzach w różnym wieku, począwszy od przedszkolaków aż po licealistów i dorosłych.

Szczegółowe informacje o projekcjach i repertuar Planetarium : www.niebokopernika.org.pl

GALERIA

K2_READ 3526 K2_TIMES K2_LAST_MODIFIED_ON TUESDAY, 10 JULY 2012 22:48
Top